Olejové radiátory

Olejové radiátory Gabarrón sú plnené špeciálnou ekologickou olejovou  kvapalinou EcoFluid s nízkou minerálnou viskozitou a s charakterom vynikajúcich tepelných vlastností  pre dlhé udržiavanie tepla aj bez spotreby elektrickej energie. Táto ekologická kvapalina zvyšuje celkový kalorický výkon a umožňuje optimálne odovzdávanie tepla do miestnosti.

Počas prevádzky olejové radiátory Gabarrón neprodukujú spaliny, ani iné škodlivé látky pre životné prostredie. Na vykurovanie využívajú elektrickú energiu, ktorá je najbezpečnejšia, čistá, ekologická a ekonomická opcia vykurovania na trhu.

Olejové radiátory Gabarrón poskytujú maximálnu optimalizáciu spotreby elektrickej energie. To umožňuje veľký hliníkový povrch, ktorý poskytuje efektívny prenos tepla, maximálny kalorický výkon a odvod tepla sálaním a konvekciou; radiátory ďalej disponujú veľmi presným priestorovým termostatom s presnosťou ± 0,1°C a radiátory majú zabudovanú aj najmodernejšiu technológiu pre reguláciu spotreby elektrickej energie, tzv. Electronic TRIAC Control Optimizer. Pomocou týchto moderných technológií úspory v nákladoch pre vykurovanie môžu prekročiť 30%.

Radiátory Gabarrón si udržiavajú najnižšiu možnú povrchovú teplotu, čím sú eliminované popáleniny a zbytočné znižovanie vlhkosti vzduchu.

Olejové radiátory

  1. Ekologická olejová kvapalina
  2. Hliníkový povrch pre zvýšenie prenosu tepla
  3. Priestorový termostat a regulátor spotreby elektrickej energie (Electronic TRIAC Control Optimizer)