Akumulačné kachle

Akumulačné kachle sú ideálnym a efektívnym riešením vykurovania za ekonomickú cenu, keďže tepelnú energiu akumulujú počas zvýhodnenej nočnej tarife elektrickej energie. Akumulačné kachle sú načasované tak, aby elektrickú energiu konzumovali iba od začatia nočnej tarify do jej ukončenia. Vďaka tejto technológie môžete vykurovať Váš domov 24 hodín denne za neporaziteľnú cenu!

Výrobca ELNUR s.a. ponúka dve typy akumulačných kachlí: dynamické a statické.

Obidva typy akumulujú teplo pomocou keramických blokov s vysokou hustotou, ale odovzdávajú ho odlišným spôsobom. Oba typy majú aj odlišné výhody pre užívateľa.

Dynamické akumulačné kachle (s ventilátorom) teplo odovzdávajú konvekciou pomocou tichého ventilátora, ktorý umožňuje cirkuláciu vzduchu vo vnútri zariadenia, po zohriatí vzduchu ho vypúšťa do miestnosti cez mriežky umiestnené na spodnej časti zariadenia. Táto riadená konvekcia vzduchu umožňuje pre užívateľa určiť teplotu v miestnosti a čas odovzdávania tepla.

Statické akumulačné kachle odovzdávajú teplo cez povrch prirodzenou konvekciou dvoma spôsobmi. Primárna konvekcia je riadená hornou klapkou, ktorá odovzdáva teplo po ukončení nabíjacieho cyklu akumulačnej kachle. Prirodzená sekundárna konvekcia zabezpečuje postupné uvoľňovanie teplého vzduchu 24 hodín denne. V tomto prípade je vzduch ohrievaný pri priechode vzduchovými komorami akumulačnej kachle a je vypúšťaná cez hornú mriežkou, predné a zadné otvory.
Táto prirodzená sekundárna konvekcia je generovaná konštrukciou zariadenia, ktorá umožňuje konštantné uvoľňovanie tepla, bez toho, aby viedlo k dodatočným nákladom na elektrickú energiu.

Akumulačné kachle spotrebovávajú energiu iba počas nízkej tarify elektrickej energie.

Dynamické akumulačné kachle ADL

Dynamické akumulačné kachle (s ventilátorom) teplo odovzdávajú konvekciou pomocou tichého ventilátora, ktorý umožňuje cirkuláciu vzduchu vo vnútri zariadenia, po zohriatí vzduchu ho vypúšťa do miestnosti cez mriežky umiestnené na spodnej časti zariadenia. Táto riadená konvekcia vzduchu umožňuje pre užívateľa určiť teplotu v miestnosti a čas odovzdávania tepla.

viac informácií