Elektrické kotly Mattira

Elektrokotly Gabarrón Mattira Vám ponúkajú možnosť užiť si bezpečnosť a pohodlie elektrickej energie. Celá rada kotlov Gabarrón sa môže používať s teplovodnými radiátormi alebo podlahovým vykurovaním, t.j. so zariadeniami ústredného vykurovania. Pre zvýšenie účinnosti sú kombinované priestorovým termostatom (manuálne / programovateľné). Na rozdiel od plynových kotlov, elektrokotly Gabarrón nevyžadujú každoročnú údržbu a bezpečnostné kontroly.

Kotly Gabarrón Mattira sú úplne tiché vďaka technológii TRIAC. Navyše majú modulačnú operáciu, ktorá v kombinácii s programovateľným termostatom prispôsobuje vykurovací výkon k potrebám systému, a tým sa dosiahne maximálna energetická účinnosť a výrazné úspory v spotrebe elektrickej energie. Kotly Mattira MAS15 a CMX15i môžu fungovať s výkonom od 2kW až po 15kW.

Kotly môžu byť pripojené na trojfázovú (3x400V+N), aj na jednofázovú (230V) sieť pomocou premostenia. Výhodou kotla Gabarrón je možnosť nastavenia výkonu vykurovania od 2kW do 15kW a to po jednom kW. Maximálny príkon v každom zariadení môže byť obmedzený pri inštalácii.

Kotly Gabarrón Mattira majú modulačnú operáciu, ktorá v kombinácii s priestorovým termostatom prispôsobuje vykurovací výkon k potrebám systému, a tým sa dosiahne maximálna energetická účinnosť a výrazné úspory v spotrebe elektrickej energie.
Požadovaná teplota sa dosiahne maximálnym výkonom kotla, resp. maximálnym nastaveným výkonom. Po dosiahnutí požadovanej teploty kotol preruší prevádzku vykurovania, a každých 20 sekúnd testuje teplotu vody pri vstupe. Následne na základe tejto odmeranej hodnoty kotol vyhodnotí, že aký výkon je potrebný pre doohrev vody vo vykurovacom systéme. Kotol začína doohrev najnižšou úrovňou výkonu (2 alebo 3kW, v závislosti od modelu) a postupne pridáva, prípadne odoberá podľa potreby, a to po jednom kW.

Teplotu vykurovacej vody je možné regulovať v závislosti od vonkajšej teploty. Tento spôsob regulácie poskytuje maximálny komfort, pretože vďaka vonkajšiemu snímaču je dosiahnutá stabilná teplota aj pri prudkých zmenách počasia.

Zásobník pre teplú úžitkovú vodu (TÚV) v modeloch Mattira CMXi je vyrobený z nerezovej ocele, čo garantuje dlhú životnosť bez korózie, a minimalizuje aj potrebu údržby a pravidelnú výmenu anód. Senzory rôznych teplôt, prietoku a spotreby zaručujú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Kotly Gabarrón nevyžadujú náročnú údržbu, elektronické ovládanie obehového čerpadla zabraňuje zablokovaniu systému pri dlhšej nečinnosti.

Ovládací panel je ľahko čistiteľný a vysoko intuitívny pri používaní. Na digitálnom displeji sa stále zobrazuje teplota cirkulujúcej vody na vykurovanie a teplej úžitkovej vody (TÚV) v nádrži. Nastavenie teploty vykurovacej vody a TÚV je jednoduché pomocou tlačidiel pre zvýšenie alebo zníženie teploty. Vykurovacia sústava môže byť odpojená v mimo vykurovacom období, a aj obe tlačidlá môžu byť uzamknuté, aby sa zabránilo akejkoľvek zmene.

Všetky komponenty potrebné k inštalácii kotla sú základnou súčasťou balenia!

Elektrokotol Mattira CMX15i so zabudovaným zásobníkom na TÚV

Digitálny modulačný kotol na vykurovanie a ohrev TÚV.

viac informácií

Elektrokotol Mattira MAS15

Digitálny modulačný kotol na vykurovanie.

viac informácií