Certifikáty


Medzinárodné certifikáty výrobcu

ISO 9001 : 2008 Certifikát kvality, ktorý potvrdzuje vysokú kvalitu výrobkov a služieb, kvalitu a stabilitu procesov vo všetkých oblastiach spoločnosti, ich riadenie a neustále zlepšovanie s cieľom uspokojiť potreby zákazníkov.

ISO 14001 : 2004 Systém environmentálneho manažérstva, ktorý podporuje ochranu životného prostredia, aby výrobné procesy, od fázy návrhu až do konca výroby, prebiehali v súlade s normami ochrany životného prostredia.

Medzinárodné certifikáty produktov

Každý výrobok Gabarrón sa vyznačuje maximálnou bezpečnosťou pri používaní, najlepšími funkciami, ktoré zaručujú pohodlie a nízku spotrebu elektrickej energie. Bezpečnosť, výkonnosť a účinnosť sú sprevádzané vysokým štandardom kvality výrobných procesov.

Každý vyrobený výrobok je starostlivo otestovaný, aby spĺňal najnáročnejšie medzinárodné požiadavky na elektrickú bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu.

CE označenie je potvrdením toho, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú, a že zhoda bola preukázaná pomocou príslušného postupu posudzovania zhody. Základné požiadavky sú požiadavky, týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia a v určitých prípadoch aj interoperability.

Niektoré z noriem, ktoré produkty Gabarrón spĺňajú a o ktorých získali certifikáty od nasl. organizácií AENOR, IESEE, CSA, IRAM, NF ÉLECTRICITÉ: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60335-2-35, EN 60335-2-43, EN 60335-2-61, EN 50106, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-1, AS/NZS 60335-2-30, UL-2021, CSA-C22.2