Certifikáty


Medzinárodné certifikáty výrobcu

ISO 9001 : 2008 Certifikát kvality, ktorý potvrdzuje vysokú kvalitu výrobkov a služieb, kvalitu a stabilitu procesov vo všetkých oblastiach spoločnosti, ich riadenie a neustále zlepšovanie s cieľom uspokojiť potreby zákazníkov.

ISO 14001 : 2004 Systém environmentálneho manažérstva, ktorý podporuje ochranu životného prostredia, aby výrobné procesy, od fázy návrhu až do konca výroby, prebiehali v súlade s normami ochrany životného prostredia.

Medzinárodné certifikáty produktov

Každý výrobok Gabarrón sa vyznačuje maximálnou bezpečnosťou pri používaní, najlepšími funkciami, ktoré zaručujú pohodlie a nízku spotrebu elektrickej energie. Bezpečnosť, výkonnosť a účinnosť sú sprevádzané vysokým štandardom kvality výrobných procesov.

Každý vyrobený výrobok je starostlivo otestovaný, aby spĺňal najnáročnejšie medzinárodné požiadavky na elektrickú bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu.

CE označenie je potvrdením toho, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré sa na výrobok vzťahujú, a že zhoda bola preukázaná pomocou príslušného postupu posudzovania zhody. Základné požiadavky sú požiadavky, týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ochrany verejného zdravia, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia a v určitých prípadoch aj interoperability.

Niektoré z noriem, ktoré produkty Gabarrón spĺňajú a o ktorých získali certifikáty od nasl. organizácií AENOR, IESEE, CSA, IRAM, NF ÉLECTRICITÉ: EN 60335-1, EN 60335-2-21, EN 60335-2-35, EN 60335-2-43, EN 60335-2-61, EN 50106, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6-1, AS/NZS 60335-2-30, UL-2021, CSA-C22.2

Produkty sú ErP ready

ČO JE SMERNICA ErP (Energy related Products)?

Smernica o ekodizajne, nazývaná aj ako smernica o energetických výrobkoch, bola zavedená Európskou úniou ako súčasť programu ochrany klímy s cieľom znížiť emisie a optimalizovať úspory energie pri výrobkoch označených značkou CE.
Ekodizajn definuje minimálne požiadavky na účinnosť pre výrobky súvisiace s elektrickou energiou, ako sú ohrievače vody, tepelné čerpadlá, kotly,  konvektory, elektrické radiátory, elektrické rebríkové radiátory, ohrievače atď.
Regulácia ErP je založená na výpočte energetickej účinnosti (Ns). Spotrebiče musia dosiahnuť minimálny požadovaný výsledok v závislosti od ich inštalácie (pevná či mobilná). Výpočet energetickej účinnosti je založený na dvoch kritériách:

  1. Výkon regulácie, ako je základný mechanický termostat, elektronický termostat alebo digitálny týždenný programátor.
  2. Prítomnosť rozšírených funkcií, ako diaľkové ovládanie alebo detektor otvorených okien.

Aby bol elektrický vykurovací produkt kompatibilný s ErP, musí dosiahnuť hodnotenie ErP (Ns) 36% pre mobilné zariadenia a 38% pre pevné zariadenia.

Všetky elektrické zariadenia Gabarrón Plus aj rebríkové radiátory TBBK sú ErP ready, čiže poskytujú najlepšiu kvalitu, bezpečnosť a úspornú prevádzku.

AKÁ JE HLAVNÁ VÝZVA NARIADENIA ErP?

S novým ErP nariadením EÚ plánuje dosiahnuť takzvaný 20-20-20 cieľ, ktorého podstatou je do roku 2020 dosiahnuť:

  • 20% zníženie emisie CO²
  • 20% zníženie spotreby primárnej energie
  • 20% zvýšenie podielu obnoviteľnej energie

Tieto opatrenia budú mať silný pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia a stimuláciu úspor energie.